Zalo

lễ tân hôn

  • Ngày đăng 2019-10-30 23:00:04
  • Bình luận 0

Lễ cưới hỏi ở miền Trung

Phong tục lễ cưới hỏi của người miền Trung nói chung rất đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được tính chặt chẽ phù hợp với truyền thống. Căn bản, vẫn là lễ dặm ngõ, lễ hỏi và lễ cưới.
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2020-08-22 16:18:58
  • Bình luận 0

Lễ cưới hỏi ở Việt Nam

Trước đây, phong tục cưới hỏi rất khắc khe. Trình tự, thủ tục và số lượng các nghi lễ rất cầu kỳ. Mỗi vùng miền có nét văn hóa và phong tục khác nhau nên việc tổ chức cưới hỏi…
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2020-11-11 14:38:57
  • Bình luận 0

Lễ nạp tài trong phong tục cưới hỏi

Trong phong tục cưới hỏi của người Việt, nạp tài là một thủ tục được sử dụng đã có từ lâu. Lễ nạp tài là sự thể hiện lòng biết ơn của nhà trai đối với nhà gái đã có…
Đọc thêm