Zalo

lũ lụt miền trung

  • Ngày đăng 2020-10-28 17:24:27
  • Bình luận 0

Hình ảnh Tam Kỳ sau bão số 9 - Bão Molave

Cơn bão số 9 vào tháng 10 năm 2020 có tên quốc tế là bão Molave đã đổ bộ vào Việt Nam. Bản tin áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 9 và hình ảnh thiệt hại đầu tiên…
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2020-10-28 20:54:41
  • Bình luận 0

Hình ảnh Quảng Ngãi sau bão số 9 - Bão Molave

Cơn bão số 9 vào tháng 10 năm 2020 có tên quốc tế là bão Molave đã đổ bộ vào Việt Nam. Tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi), gió đã mạnh cấp…
Đọc thêm