Zalo

mai giảo

  • Ngày đăng 2019-11-14 14:42:10
  • Bình luận 0

Tiêu chí đánh giá cây mai vàng

Chọn mai vàng hay các loại cây kiểng có những tiêu chí nhất định. Điều này quan trọng vì nó đánh giá được giá trị của một cây đẹp. Hơn nữa, chơi một cây kiểng…
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2020-01-19 15:14:03
  • Bình luận 1

Địa điểm bán mai giảo Thủ Đức

Điện hoa Quang Nam tổ chức bán mai giảo Thủ Đức tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Điện hoa Quang Nam giới thiệu dòng mai, cách sử dụng chậu nhựa và các địa điểm bán lẻ mai vàng để Quý…
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2019-11-15 11:54:12
  • Bình luận 0

Cắt tỉa mai vàng tạo thế bonsai

Bạn chưa nắm được những kỹ thuật căn bản để chăm sóc mai vàng không phải là vấn đề quá quan trọng. Điện hoa Quang Nam tổng hợp kỹ thuật cắt tỉa mai vàng, kỹ thuật uốn cành và làm lão…
Đọc thêm