Zalo

mừng ngày phụ nữ việt nam

  • Ngày đăng 2020-09-27 17:34:09
  • Bình luận 0

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - phát triển và hội nhập

Ngày 20/10 hằng năm được lấy là ngày Phụ nữ Việt Nam sau Hội nghị Thống nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2020-09-27 16:36:24
  • Bình luận 0

Mốc son tiền đề Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những mốc son tiền đề trong sự trưởng thành và phát…
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2020-09-27 17:16:30
  • Bình luận 0

Phụ nữ Việt Nam thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất và bảo vệ đất nước

Hội Phụ nữ Việt Nam trưởng thành và phát triển qua những mốc son tiền đề quan trọng trong giai đoạn 1927-1945. Giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là giai đoạn tập hợp phụ nữ thực hiện mục tiêu…
Đọc thêm