Zalo

phong tục cưới hỏi

  • Ngày đăng 2020-09-02 17:57:43
  • Bình luận 0

Ông tơ bà nguyệt se duyên

Nghi thức cúng ông Tơ bà Nguyệt là nét văn hóa đặc trưng trong tục cưới hỏi của người Huế. Điện hoa Quang Nam sưu tầm sự tích ông Tơ bà Nguyệt trong văn hóa dân gian.
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2020-08-22 16:18:58
  • Bình luận 0

Lễ cưới hỏi ở Việt Nam

Trước đây, phong tục cưới hỏi rất khắc khe. Trình tự, thủ tục và số lượng các nghi lễ rất cầu kỳ. Mỗi vùng miền có nét văn hóa và phong tục khác nhau nên việc tổ chức cưới hỏi…
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2020-11-11 14:38:57
  • Bình luận 0

Lễ nạp tài trong phong tục cưới hỏi

Trong phong tục cưới hỏi của người Việt, nạp tài là một thủ tục được sử dụng đã có từ lâu. Lễ nạp tài là sự thể hiện lòng biết ơn của nhà trai đối với nhà gái đã có…
Đọc thêm