Zalo

vòng hoa đám tang

  • Ngày đăng 2019-11-03 09:27:08
  • Bình luận 0

Hoa chia buồn đám tang

Đi viếng tang là một hành động đầy nhân văn của loài người. Vòng hoa chia buồn đám tang thường được sử dụng viếng đám tang như là một sự sẻ chia nỗi buồn cùng gia quyến. Vòng hoa đám…
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2019-11-11 12:17:41
  • Bình luận 0

Viếng hoa chia buồn tang lễ

Nghĩa tử là nghĩa tận. Việc viếng hương chia buồn đám tang thể hiện đạo lý và lối sống nhân văn của con người. Sử dụng hoa chia buồn trong tang lễ để chia sẻ với gia đình tang gia cần lựa chọn phù hợp nhiều…
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2019-10-30 10:57:22
  • Bình luận 0

Tang lễ ở Việt Nam

Vòng hoa chia buồn tang lễ hay được sử dụng trong các đám tang của người Việt. Điện hoa Quang Nam giới thiệu một số lựa chọn hoa và hướng dẫn cách hành lễ trong đám tang.
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2019-12-20 20:50:58
  • Bình luận 0

Vòng hoa viếng tang cán bộ, công chức, viên chức

Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012. Vòng hoa viếng lễ tang phù hợp với đám tang của họ.
Đọc thêm