Zalo

Hình ảnh trận lụt tháng 10/2020 ở miền Trung

10/10/2020

Trận lụt tháng 10 năm 2020 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân miền Trung. Ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi gây khó khăn cho sinh hoạt và đời sông bà con vùng lũ

Khu vực Trung bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 400-600 mm. Đặc biệt, tại một số nơi ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế có tổng lượng mưa 700-900 mm, một số trạm có lượng mưa lớn như Hướng Linh (Quảng Trị) 980 mm; A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 818 mm; Linh Thượng (Quảng Trị) 754 mm; Hồ A Lá (Thừa Thiên-Huế) 753 mm; Lâm Thủy (Quảng Bình) 634 mm; Đại Sơn (Quảng Nam) 560 mm.

Điện hoa Quảng Ngãi

 

Điện hoa Quảng Ngãi

 

Điện hoa Quảng Ngãi

 

Điện hoa Quảng Ngãi

 

Điện hoa Quảng Ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Shop hoa tươi quảng ngãi

 

Cửa hàng hoa Quảng Ngãi

 

Cửa hàng hoa Quảng Ngãi

 

Cửa hàng hoa Quảng Ngãi

 

Cửa hàng hoa Quảng Ngãi

 

Cửa hàng hoa Quảng Ngãi

 

Cửa hàng hoa Quảng Ngãi

 

Cửa hàng hoa Quảng Ngãi

 

Cửa hàng hoa Quảng Ngãi

 

Cửa hàng hoa Quảng Ngãi

 

Cửa hàng hoa Quảng Ngãi


  • Ngày đăng: 10/10/2020
  • Bình luận: 0

Viết bình luận