Zalo

Sâm Ngọc Linh

​​​​​​​Sâm Ngọc Linh là loại nhân sâm thứ 20 được tìm thấy trên thế giới. Sâm Ngọc Linh chứa 26 hợp chất saponin có cấu trúc hóa học đã biết và 24 saponin có cấu trúc mới không có trong các loại sâm khác, trong khi Sâm Triều Tiên có khoảng 25 saponin.


  • Ngày đăng 2020-01-03 11:19:43
  • Bình luận 0

Tìm hiểu về Sâm Ngọc Linh

Sâm Ngọc Linh là loại nhân sâm thứ 20 được tìm thấy trên thế giới. Sâm Ngọc Linh chứa 26 hợp chất saponin có cấu trúc hóa học đã biết và 24 saponin có cấu trúc…
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2019-12-30 22:44:57
  • Bình luận 0

Rượu Sâm Ngọc Linh

Rượu Sâm Ngọc Linh là sản phẩm được sản xuất từ củ Sâm Ngọc Linh hay lá Sâm Ngọc Linh. Có hai dòng sản phẩm chính là rượu Sâm Ngọc Linh hay rượu Diệp Linh Sâm
Đọc thêm