Zalo

Mai vườn An Sơn

  • Ngày đăng 2021-10-30 09:04:53
  • Bình luận 0

Hội hoa Xuân Nhâm Dần 2022 phường An Sơn

Uỷ ban nhân dân và Hội nông dân phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ ban hành Kế hoạch số 72/KH-LT ngày 25/9/2021 tổ chức Hội hoa Xuân năm 2022 (Xuân Nhâm Dần) phường An Sơn.
Đọc thêm
  • Ngày đăng 2021-11-08 17:18:42
  • Bình luận 0

Họp thông qua Quy chế Tổ hợp tác mai vườn An Sơn và triển khai Hội hoa Xuân Nhâm Dần

Ngày 06 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở UBND phường An Sơn, Hội Nông dân phường An Sơn tổ chức Hội nghị thông qua Quy chế hoạt động của Tổ hợp tác mai vườn An Sơn và chương trình triển khai Hội hoa Xuân…
Đọc thêm