Zalo

Dịch vụ điện hoa Nha Trang

25/12/2020

Shop hoa Nha Trang 0925928668 phục vụ dịch vụ hoa tươi và điện hoa Nha Trang tóm tắt lược sử phát triển thành phố

Dịch vụ điện hoa Nha Trang

Shop hoa tươi Nha Trang 0925928668 bao gồm 02 Shop hoa Nha Trang Lộc Thọ và Shop hoa Nha Trang Vĩnh Hải. Các cửa hàng hoa phục vụ hoa tươi và điện hoa ở thành phố Nha Trang và các vùng lân cận. Dịch vụ điện hoa thành phố Nha Trang hân hạnh phục vụ điện hoa chúc mừng sinh nhật, điện hoa chúc mừng khai trương, điện hoa chúc mừng sự kiện và điện hoa chia buồn tang lễ.

Sơ lược thành phố Nha Trang

Nha Trang là một thành phố ven biển tỉnh lỵ của Khánh Hòa. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch. Phía Đông tiếp giáp với biển Đông. Phía Tây giáp huyện Diên Khánh. Phía Nam giáp thành phố Cam Ranh. Phía Bắc giáp huyện Ninh Hòa.
 
Nha Trang cách thành phố Hồ Chí Minh 448km về phía Nam và cách thủ đô Hà Nội 1.280km về phía Bắc. Thành phố Nha Trang có tổng diện tích đất tự nhiên là 252,6km2. Thành phố có 19 phường và 08 xã với dân số trên 417.474 người theo số liệu năm 2016 và 422.601 người theo số liệu năm 2019.
 
Shop hoa tươi Nha Trang

Thành phố Nha Trang trước 1975

Giai đoạn năm 1653 đến giữa thế kỷ 19, Nha Trang là vùng đất còn hoang vu và nhiều thú dữ thuộc Hà Bạc, huyện Vĩnh Xương, phủ Diên Khánh. Nha Trang trở thành một thị trấn theo Nghị định ngày 30 tháng 8 năm 1924 của Toàn quyền Đông Dương. Thị trấn Nha Trang hình thành từ các làng cổ Phương Sài, Xương Huân, Phước Hải, Phương Câu và Vạn Thạnh.
 
Nha Trang được nâng lên thị xã theo Nghị định ngày 7 tháng 5 năm 1937 của Toàn quyền Đông Dương. Thị xã Nha Trang có 5 phường lần lược là Xương Huân, Phương Câu, Vạn Thạnh, Phương Sài và Phước Hải.
 
Chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành Nghị định 18-BNV ngày 27 tháng 1 năm 1958 bãi bỏ quy chế thị xã. Từ đó, Nha Trang được chia thành 2 xã là Nha Trang Tây và Nha Trang Đông thuộc quận Vĩnh Xương.
 
Chính quyền Việt Nam Cộng hòa tái lập thị xã Nha Trang, tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa vào ngày 22 tháng 10 năm 1970 theo sắc lệnh số 132-SL/NV. Thị xã Nha Trang được tái lập trên cơ sở lấy 2 xã Nha Trang Đông, Nha Trang Tây, các xã Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước và các ấp Phước Hải Vĩnh Điềm Hạ (xã Vĩnh Hiệp), (xã Vĩnh Thái), Ngọc Thảo, Ngọc Hội, Lư Cấm (xã Vĩnh Ngọc) thuộc quận Vĩnh Xương cùng các hải đảo Hòn Mun, Hòn Miễu, Hòn Tằm, Hòn Lớn và Hòn Một.
 
Lúc bấy giờ, thị xã Nha Trang được chia thành Quận 1 và Quận 2. Quận 1 gồm các xã Nha Trang Đông, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, các ấp Ngọc Thảo, Ngọc Hội và Lư Cấm thuộc xã Vĩnh Ngọc, ấp Vĩnh Điềm Hạ thuộc xã Vĩnh Hiệp. Quận 2 gồm các xã Nha Trang Tây, Vĩnh Nguyên (kể cả các đảo Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tre, Hòn Tằm), xã Vĩnh Trường và ấp Phước Hải của xã Vĩnh Thái.
 
Thị xã Nha Trang lại tiếp tục được thành 11 khu phố theo Nghị định số 357-ĐUHC/NC/NĐ ngày 5 tháng 6 năm 1971. Quận 1 có các khu phố Vạn Thạnh, Duy Tân, Vĩnh Phước, Ngọc Hiệp và Vĩnh Hải. Quận 2 có các khu phố Tân Lập, Phước Hải, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Tân Phước và Phương Sài.
Năm 1972, 11 khu phố được nâng cấp thành phường theo Nghị định số 553-BNV/HCĐP/NV ngày 22 tháng 8. Tiếp đó, Nghị định số 444-BNV/HCĐP/26.X ngày 3 tháng 9 năm 1974 sáp nhập Hòn Ngọc vào phường Vĩnh Nguyên (Quận 2) thị xã Nha Trang và các đảo Hòn Đỏ, Hòn Một, Hòn Đụn, Hòn Chóp Vung và Hòn Cậu vào phường Vĩnh Hải (Quận 1).

Nha Trang sau 1975

Quân giải phóng tiếp quản Nha Trang ngày 2 tháng 4 năm 1975. Bốn ngày sau, Ủy ban Quân quản Khánh Hòa chia thị xã Nha Trang thành 3 đơn vị hành chính: Quận Vĩnh Xương, Quận 1 và Quận 2.
 
Quận 1 và Quận 2 được hợp nhất thành thị xã Nha Trang tháng 9 năm 1975, gồm 17 phường: Vĩnh Trường, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Xương Huân, Phước Tân, Phước Tiến, Phương Sài, Phương Sơn, Tân Lập, Vĩnh Hải, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Phước Hải, Phước Hòa, Lộc Thọ và Ngọc Hiệp.
 
Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nâng thị xã Nha Trang lên cấp thành phố trực thuộc tỉnh và là tỉnh lỵ tỉnh Phú Khánh theo quyết định số 391-CP/QĐ ngày 30 tháng 3 năm 1977. Tỉnh Phú Khánh là hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa hiện nay.
 
Sau khi tái lập tỉnh Khánh Hòa ngày 01 tháng 7 năm 1989 từ tỉnh Phú Khánh, Nha Trang trở thành tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa.
 
Ngày 19 tháng 11 năm 1998, phường Phước Hải được chia tách thành 2 phường Phước Hải và phường Phước Long. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 106/1999/QĐ-TTG công nhận thành phố Nha Trang là đô thị loại II vào ngày 22 tháng 4 năm 1999.
 
Phường Vĩnh Hải được chia tách thành 2 phường Vĩnh Hải và phường Vĩnh Hòa vào ngày 15 tháng 3 năm 2002. Thành phố Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa Quyết định 518/QĐ-TTg Ngày 22 tháng 4 năm 2009.

  • Ngày đăng: 25/12/2020
  • Bình luận: 0

Viết bình luận