Zalo

Rước dâu bằng xe rùa ở Tây Ninh

08/12/2020

Rước dâu là phần nghi lễ của họ nhà trai chấp nhận cô gái chính làm con dâu và đến xin nhà gái đưa cô dâu về nhà trai. Shop hoa Tam Kỳ, Quảng Nam chia sẻ video cảnh rước dâu bằng xe rùa của một đám cưới ở Tây Ninh


  • Ngày đăng: 08/12/2020
  • Bình luận: 0

Viết bình luận