Zalo

Chăm sóc mai vàng sau Tết (P1)

01/02/2020

Mai giảo Thủ Đức được Điện hoa Quang Nam phân phối tại thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Loại mai giảo Thủ Đức được bán là mai trực tàn thông. Điện hoa Quang Nam hướng dẫn kỹ thuật căn bản để chăm sóc mai vàng sau Tết

Điện hoa Quang Nam đã phân phối mai giảo Thủ Đức tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Điện hoa Quang Nam hướng dẫn chăm sóc mai vàng sau tết phần kỹ thuật trồng cây. Quý khách vui lòng xem những video tiếp theo để có được kỹ thuật căn bản. Chắc chắn, năm tiếp theo, Quý vị có một cây mai chưng tết ưng ý.

 


  • Ngày đăng: 01/02/2020
  • Bình luận: 0

Viết bình luận