Zalo

Shop hoa Ái Nghĩa - Đại Lộc

22/10/2020

Thị trấn Ái Nghĩa được thành lập năm 1984. Năm 2019, thị trấn Ái Nghĩa đã sắp xếp, tổ chức lại, thị trấn Ái Nghĩa có 09 khu phố. Shop hoa Ái Nghĩa 0925928668 của Điện hoa Quang Nam hân hạnh phục vụ Quý khách.

Điện hoa Quang Nam
 
Thị trấn Ái Nghĩa được thành lập theo quyết định số 110/HĐBT ngày 24 tháng 8 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng. UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, thị trấn Ái Nghĩa có 09 khu phố, gồm: Hòa Đông, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Song Mỹ, An Đông, Nghĩa Trung, Nghĩa Phước, Nghĩa Đông, Phước Mỹ. Việc đổi tên, thành lập các khu được chi tiết như sau:
 
- Đổi tên khu 1 thành khu Nghĩa Trung (68,97 ha, 547 hộ).
 
- Đổi tên khu 2 thành khu Nghĩa Phước (73,4 ha, 562 hộ).
 
- Đổi tên khu 3 thành khu Nghĩa Đông (96,9 ha, 460 hộ).
 
- Đổi tên khu 7 thành khu Phước Mỹ (64,8 ha, 506 hộ).
 
- Thành lập khu Nghĩa Hiệp (103,33 ha, 614 hộ) trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của khu 5 và khu 6.
 
- Thành lập khu Nghĩa Mỹ (119,37 ha, 594 hộ) trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của khu 8 và khu Nghĩa Nam.
 
- Thành lập khu Song Mỹ (78,14 ha, 513 hộ) trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của khu Hoán Mỹ và khu Ái Mỹ.
 
- Thành lập khu Hòa Đông (489,6 ha, 581 hộ) trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của khu 4 và khu Hòa An.
 
- Thành lập khu An Đông (110 ha, 383 hộ) trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của khu Trung An và khu Giáo Đông.
 
Các shop hoa thị trấn Ái Nghĩa của Điện hoa Quang Nam hân hạnh phục vụ đơn hàng hoa từ mọi miền đất nước. Hiện nay, điện hoa Đại Lộc đảm nhận các đơn hàng hoa chúc mừng sinh nhật, hoa chúc mừng khai trương, hoa chia buồn, giỏ trái cây và mâm quả cưới. Shop hoa tươi sẽ phụ trách các đơn hàng với thời gian nhanh nhất trong vòng 1-2 giờ sau khi nhận đơn. Chúng tôi áp dụng miễn phí giao hoa khu vực thị trấn Ái Nghĩa cho khách hàng. Các khu vực giao hoa khác của huyện Đại Lộc sẽ áp dụng mức phí từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.
 
Đặt hoa tại các dịch vụ shop hoa Ái Nghĩa sau:
 
Tên shop hoa Địa chỉ Số điện thoại
Điện hoa Quang Nam Thành phố Tam Kỳ ĐẶT HOA
Điện hoa Đại Lộc Thị trấn Ái Nghĩa ĐẶT HOA
Shop hoa Long Nữ Thị trấn Ái Nghĩa ĐẶT HOA
Shop hoa Phương Tri Thị trấn Ái Nghĩa ĐẶT HOA

  • Ngày đăng: 22/10/2020
  • Bình luận: 0

Viết bình luận