Zalo

Danh bạ điện thoại huyện Tiên Phước

11/12/2020

Shop hoa tươi Tiên Phước 0925928668 tại thị trấn Tiên Kỳ phục vụ hoa tươi và điện hoa. Shop hoa Tiên Phước nhận điện hoa chúc mừng, điện hoa chia buồn

Danh bạ này sắp xếp theo tên cơ quan và sắp xếp danh sách các đồng chí theo bảng chữ cái tiếng Việt. Shop hoa Tiên Phước
 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1

Phạm Văn Đốc

Bí thư

CQ: 0235 3970 333

DĐ: 0903 567 229

docpv@quangnam.gov.vn

2

Trầm Quế Hương

Phó Bí thư

CQ: 0235.3970 555

DĐ: 0934 571474

tramquehuong@gmail.com

3

Hường Văn Minh

Phó Bí thư

CQ: 0235.3884228

DĐ: 0982884350

minhhv@quangnam.gov.vn

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1

Nguyễn Hùng Anh

Phó Chủ tịch

CQ: 0235.3884228

DĐ: 0905444998

anhnh@quangnam.gov.vn

2

Trần Thị Thu Ba

Phó Chủ tịch

CQ: 0235.3884228

DĐ: 0369293777

thubatran777@gmail.com

3

Phạm Văn Đốc

Chủ tịch

CQ: 0235 3970 333

DĐ: 0903 567 229

docpv@quangnam.gov.vn

III. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1

Lê Trí Hiệu

Phó Chủ tịch

CQ: 0235.3884228

DĐ: 0983951567

hieult@quangnam.gov.vn

2

Phùng Văn Huy

Phó Chủ tịch

CQ: 0235.3884228

DĐ: 0983222641

phungvanhuyqnam@gmail.com,

huypv@quangnam.gov.vn

3

Hường Văn Minh

Chủ tịch

CQ: 0235.3884228

DĐ: 0982884350

minhhv@quangnam.gov.vn

IV. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

1

Nguyễn Chính

Chủ tịch

DĐ: 0979497559

chinhn@quangnam.gov.vn

2

Lê Thị Kim Dung

UVTT

DĐ: 0908615575

dung32k9@gamil.com

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch

DĐ: 0368259739

hatp71@yahoo.com

4

 

Văn thư

CQ: 0235 884 211

ubmttp@gmail.com

V. CÁC BAN  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

5.1. BAN PHÁP CHẾ

1

Nguyễn Văn Dũng

Phó Ban

CQ: 02353884228

DĐ: 0979920732

vandungtp64@gmail.com

2

Phan Văn Dương

Trưởng Ban

CQ: 0235.3894678

DĐ: 0982.585377

chunhiemubkthutienphuoc@gmail.com

5.2. BAN VĂN HÓA XÃ HỘI

1

Hồ Vũ Duy Linh

Phó Ban

CQ: 02353884228

DĐ: 0976409417

duylinhtp@gmail.com

2

Nguyễn Minh Xinh

Trưởng Ban

CQ: 0235.3703555

DĐ: 0983716353

minhxinh92@gmail.com

VI. NHÓM CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG

6.1. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1

Trần Thị Ngọc Hà

Chánh VP

CQ: 0235.3894799

DĐ: 0982093351

tranngocha82@gmail.com

2

Hoàng Thị Thanh Tâm

Phó CVP

CQ: 235.3894799

DĐ: 0357459795

thanhtamhutp@gmail.com

3

Hoàng Anh Tuấn

 

CQ: 0235.3894799

DĐ: 0971.582.424

anhtuantienchau@gmail.com

4

 

Văn thư

CQ: 0235.3894799

vanphonghutienphuoc@gmail.com

6.2. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1

Đoàn Thị Mỹ Ba

Phó Ban

DĐ: 0977487919

mybatp@gmail.com

2

Trần Thị Hương

Phó Ban

DĐ: 0935884243

huongthienpa@gmail.com

3

Nguyễn Khánh

Trưởng Ban

CQ: 0235.3602456

DĐ: 0987371228

khanhtoan1969@gmail.com

4

 

Văn thư

CQ: 0235.3884220

bantochuctp@gmail.com

6.3.  ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

1

Phan Văn Dương

Chủ nhiệm

CQ: 0235.3894678

DĐ: 0982.585377

chunhiemubkthutienphuoc@gmail.com

2

Lưu Thị Mỹ Hạnh

Phó Chủ nhiệm

DĐ: 0977.829366

hanhkiemtra@gmail.com

3

Võ Kim Hiên

Phó Chủ nhiệm

DĐ: 0982.761747

vokimhien@gmail.com

4

 

Văn thư

CQ: 0235.3884251

ubkthutp@gmail.com

6.4.  BAN TUYÊN GIÁO  HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Văn Bút

Phó Ban

DĐ: 0987243686

nguyenvanbut.truyenhinh@gmail.com

2

Võ Ngọc Lễ

Phó Ban

CQ: 0235.3884008

DĐ: 01236903167

leknkl@gmail.com

3

Nguyễn Minh Xinh

Trưởng Ban

CQ: 0235.3703555

DĐ: 0983716353

minhxinh92@gmail.com

4

 

Văn thư

CQ: 0235.3884777

vanphongtgtp@gmail.com

6.5.  BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Chính

Trưởng Ban

DĐ: 0979497559

chinhn@quangnam.gov.vn

2

Nguyễn Thị Phượng

Phó Ban

DĐ: 0984889496

nguyenthiphuong32k9@gmail.com

3

Trần Quyết Thắng

Phó Ban

CQ: 0235.3894000

DĐ: 0982555685

thangtranquyet1970@gmail.com

4

 

Văn thư

CQ: 0235.3884066

danvantienphuoc@gmail.com

VII. NHÓM CÁC CƠ QUAN KHỐI CHÍNH QUYỀN

7.1. VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

1

Đoàn Viết Bình

Phó CVP

CQ: 02353884228

DĐ: 0976570607

vietbinhthatp@gmail.com

2

Lê Thị Hạnh

Chuyên viên

DĐ: 0976670744

lehanhcanloc@gmail.com

3

Lê Thị Thảo

Chánh VP

CQ:02353884228

DĐ: 0986953324

ngocphuocqk5@gmail.com

4

 

Văn thư

CQ: 02353884228

vpubndtp@quangnam.gov.vn

7.2.  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Trần Thanh Hải

Trưởng phòng

DĐ: 0983052320

thanhhai0879@gmail.com

2

Nguyễn Ngọc Mẫn

Phó Trưởng phòng

CQ: 02356519379

DĐ: 0905884667

manngoctp@gmail.com

3

 

Văn thư

CQ: 02353884295

pgddttp@quangnam.gov.vn

7.3.  PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

1

Ngô Việt Cường

Phó Trưởng phòng

DĐ: 0902390169

vietcuong68@gmail.com

2

Tăng Ngọc Đức

Trưởng phòng

DĐ: 0981 086 989

tangngocduc@gmail.com

3

Võ Văn Hòa

Phó Trưởng phòng

CQ: 0235.3884881

DĐ: 0986369014

vovanhoa81@gmail.com

4

 

Văn thư

CQ: 0235.3884099

pkthttp@quangnam.gov.vn

7.4.  PHÒNG NỘI VỤ

1

Nguyễn Văn Ban

Phó Trưởng phòng

DĐ: 0396506810

 

2

Lê Nguyên Hùng

Phó Trưởng phòng

DĐ: 0972927009

nguyenhungttq@gmail.com

3

 

Văn thư

CQ: 0235.3884297

noivutp@quangnam.gov.vn

7.5.  PHÒNG TƯ PHÁP

1

Hồ Công Luận

Phó Trưởng phòng

CQ: 0235.3884253

DĐ: 0986959385

hocongluan@gmail.com

2

 

Văn thư

CQ: 0235.3884253

tuphaptp@quangnam.gov.vn

 


  • Ngày đăng: 11/12/2020
  • Bình luận: 0

Viết bình luận