Zalo

16 di tích, danh lam, thắng cảnh ở Tam Kỳ

20/12/2020

Di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh ở thành phố Tam Kỳ được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận. Shop hoa tươi Tam Kỳ 0925928668 tổng hợp

16 di tích cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ theo Quyết định số 435/QĐ-UB ngày 15/02/2005, Quyết định số 4264/QĐ-UBND ngày 21/11/2005 và Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam. 
 

Di tích lịch sử Bãi Sậy Sông Đầm

Di tích lịch sử văn hoá Đình làng Vĩnh Bình

 

Di tích lịch sử Cách mạng Núi Chùa

Di tích lịch sử Mộ cụ Trịnh Uyên

 

Di tích lịch sử Mộ cụ Lương Đình Thự

Di tích lịch sử  Mộ cụ Trần Thu   shop hoa tươi Tam Kỳ

 

Di tích lịch sử Mộ ông Nguyễn Thược  

Di tích Kiến trúc nghệ thuật đình Mỹ Thạch

 

Di tích Kiến trúc nghệ thuật đình Phương Hoà

Di tích Lịch sử  Phủ đường Tam Kỳ

 

Di tích lịch sử Mộ cụ Trần Thuyết

Di tích lịch sử Cách mạng Chi Bộ Đồng 

 

Di tích lịch sử Văn hoá đình làng Hương Trà

Di tích lịch sử  Mộ Lê Tấn Trung  shop hoa t

am kỳ

Di tích lịch sử - văn hoá Tứ bàn Tiền hiền Tự Sở

Di tích lịch sử Rừng cây mang tên Bác


  • Ngày đăng: 20/12/2020
  • Bình luận: 0

Viết bình luận