Zalo

16 di tích, danh lam, thắng cảnh ở Tam Kỳ

20/12/2020

Di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh ở thành phố Tam Kỳ được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận. Shop hoa tươi Tam Kỳ 0925928668 tổng hợp

16 di tích cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ theo Quyết định số 435/QĐ-UB ngày 15/02/2005, Quyết định số 4264/QĐ-UBND ngày 21/11/2005 và Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam. 
Di tích lịch sử văn hoá Đình làng Vĩnh Bình
Di tích lịch sử Mộ cụ Trịnh Uyên
Di tích lịch sử  Mộ cụ Trần Thu   shop hoa tươi Tam Kỳ
Di tích Kiến trúc nghệ thuật đình Mỹ Thạch
Di tích Lịch sử  Phủ đường Tam Kỳ
Di tích lịch sử Cách mạng Chi Bộ Đồng   
Di tích lịch sử  Mộ Lê Tấn Trung  shop hoa tam kỳ
Di tích lịch sử Rừng cây mang tên Bác

  • Ngày đăng: 20/12/2020
  • Bình luận: 0

Viết bình luận