Zalo

Giá mai giảo Thủ Đức bán tại Quảng Nam và Quảng Ngãi

21/09/2020

Mai giảo Thủ Đức đã được trồng thử nghiệm tại Quảng Nam thành công. Mai giảo Thủ Đức đã được Điện hoa Quang Nam phân phối tại Hội chợ xuân các năm 2019 và 2020. 

Có 3 phương án giá bán sỉ mai giảo Thủ Đức tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Các phương án này được cân đối để phù hợp với nhu cầu của các điểm bán lẻ. Mỗi phương án có điểm ưu và nhược mà người bán lẻ có thể tận dụng để tối đa hóa lợi nhuận sau đợt bán hoa Tết Xuân Tân Sửu 2021. Sau đây cụ thể 3 phương án xác định giá mai giảo được Điện hoa Quang Nam phân phối.

Giá bảo trợ thu hồi toàn bộ cây theo giá gốc

Đây là giá được phân phối cho các điểm bán ở mức cao nhất so với các phương án khác. Người bán lẻ tự quyết định giá bán ra theo mặt bằng của thị trường. Tất cả các chi phí phát sinh (thuê mặt bằng bãi cây, thu dọn vệ sinh, người giữ cây …) do bên bán lẻ tự chịu. Người bán thu lãi từ việc bán ra số lượng cây sau khi trừ các khoản chi phí. Điện hoa Quang Nam thu hồi cây bán không hết theo giá gốc đã phân phối.

Giá dứt điểm thu hồi cây theo giá cây phôi

Theo phương án này, giá cây nhập vào các điểm bán lẻ sẽ thấp hơn phương án giá bảo trợ. Mọi chi phí phát sinh do người bán lẻ chi trả. Lượng cây bán không hết cũng sẽ được Điện hoa Quang Nam thu hồi nếu bên bán lẻ mong muốn. Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là giá cây được thu hồi thấp hơn so với giá cây được phân phối. Ở điểm này, người bán lẻ chịu rủi ro về doanh số, nếu lượng cây bán ra quá thấp, cây tồn còn quá nhiều thì người bán lẻ có khả năng sẽ lỗ phần chênh lệch giá giữa cây nhập vào và cây trả lại.

Giá chi theo hoa hồng

Người bán lẻ có trách nhiệm thuê địa điểm bán. Chi phí này do Điện hoa Quang Nam hoàn trả cho người bán lẻ sau khi thu hồi toàn bộ cây. Các phụ kiện hỗ trợ khác do người bán lẻ tự trang bị.
Giá cây bán ra được xác định là một giá áp dụng cho toàn bộ lô cây và được điều chỉnh theo tình thị trường. Người mua cây được tự do lựa chọn cây theo ý mình và trả tiền theo giá công bố tại thời điểm mua cây.
Người bán lẻ thụ hưởng phần trăm theo doanh số hoặc số tiền cố định trên đầu cây được bán ra. Việc này do người bán lẻ tự chọn. Ưu điểm của phương án này là người bán lẻ không chịu áp lực về chi phí mặt bằng, lỗ do cây tồn mà thu nhập lại tăng theo doanh số hoặc lượng cây bán ra.
 
Bán phôi mai giảo
Việc bán phôi mai giảo được áp dụng ngay tại bãi bán lẻ trong quá trình bán cây hoặc vào sáng ngày 30 lúc thu hồi cây. Cây phôi là cây được xả tàn mà người mua có nhu cầu nuôi trồng để chơi hoa năm sau.
Phương án giá bảo trợ và chi theo hoa hồng sẽ thực hiện việc bán cây phôi. Khi khách có nhu cầu mua cây phôi, người bán lẻ liên lạc với Điện hoa Quang Nam để đăng ký số lượng và thực hiện việc xả tàn ngay tại bãi. Người bán lẻ được hưởng 100.000 đồng/cây phôi bán ra.

Trách nhiệm người bán mai giảo

Chuẩn bị được điểm bán lẻ nằm ở Hội chợ hoa Xuân hoặc đầu mối giao thông
Chuẩn bị tiền cọc cây để đảm bảo việc bàn giao cây
Chăm sóc cây theo hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình bán cây


  • Ngày đăng: 21/09/2020
  • Bình luận: 0

Viết bình luận