Zalo

Tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tỉnh Quảng Nam

18/12/2019

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 4036/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 về việc công bố Danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020

Điện hoa Quang Nam giới thiệu nội dung của Danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 
Hội chợ, triển lãm thương mại
Công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm
Có 9 địa phương cấp huyện nằm trong danh mục các địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm
 1. Thành phố Tam Kỳ
 2. Thành phố Hội An
     - Trung tâm Văn hóa thể thao phường Tân An
     - Trung tâm Văn hóa thể thao phường Cẩm Châu
 1. Thị xã Điện Bàn:
     - Xã Điện Hồng
     - Xã Điện Quang
 1. Huyện Đông Giang:
     - Thị trấn P’rao
     - Xã Ba.
 1. Huyện Phú Ninh:
     - Trung tâm Văn hóa huyện Phú Ninh
     - Nhà Văn hóa xã Tam Phước.
 1. Huyện Núi Thành: Khu công viên trước UBND huyện Núi Thành.
 2. Huyện Phước Sơn: Sân vận động huyện Phước Sơn, khối phố 7, thị trấn Khâm Đức.
 3. Huyện Thăng Bình: Sân vận động Vườn Quả, thị trấn Hà Lam.
 4. Huyện Nam Giang: Trung tâm Văn hóa, Thể dục thể thao, Truyền thanh Truyền hình huyện  Nam Giang.
Công bố lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm
Có 6 lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm bao gồm
 1. Tiểu thủ công nghiệp, lương thực, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng.
 2. Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp, đồ gia dụng.
 4. Lương thực, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp, nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn, hàng tiêu dùng, sản phẩm dịch vụ du lịch.
 5. Nông nghiệp nông thôn, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp, nông sản, hàng tiêu dùng.
 6. Hội chợ trung bày, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân các ngày Lễ lớn của địa phương
Tổ chức thực hiện
UBND tỉnh Quảng Nam đã giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục để được cấp phép tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện quản lý các hoạt động tổ chức hội chợ theo đúng quy định.

 • Ngày đăng: 18/12/2019
 • Bình luận: 0

Viết bình luận