Zalo

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

07/10/2021

Điện hoa Quang Nam giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành và ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa và đáng tự hào của Phụ nữ Việt Nam.

Lịch sử ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một trong những Liên hiệp hội ra đời từ rất sớm.
Ngay từ hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 (6/01/1930 đến 8/02/1930) đã quyết định thành lập các tổ chức quần chúng do đảng lãnh đạo trong đó có Hội Phụ nữ giải phóng. Sau đó, tại Đại hội BCH Trung ương Đảng lần thứ nhất tổ chức tại Hương Cảng, Trung Quốc đã thông qua Nghị quyết Về Phụ nữ vận động, đề ra điều lệ Phụ nữ Liên hiệp hội. Hội nghị trung ương Đảng vào tháng 10/1930 là dấu mốc đánh dấu sự hình thành và phát triển của tổ chức hội phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập ngày 3/10/1946 bởi một nghị định do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng ký. Nhiều đoàn thể phụ nữ, trong đó Đoàn Phụ nữ Cứu quốc là tổ chức nòng cốt, của Hội hoạt động trong khuôn khổ là một tổ chức thành viên của Hội LHPN Việt Nam. Lễ ra mắt Hội tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 20/10/1946.
Trải qua lịch sử hơn 90 năm (từ 1930), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp. Hội đã vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa. Tại Hội nghị Thống nhất Hội LHPN toàn quốc tổ chức từ ngày 10 đến 12/6/1976 quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Năm 2010, Ban Bí thư của Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý lấy ngày 20/10 hàng năm là ngày Phụ nữ Việt Nam. shop hoa uy tin

Ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày 20/10 hằng năm được chọn là Ngày Phụ Nữ Việt Nam với những ý nghĩa to lớn:
  • Ghi nhận của đất nước với người Phụ nữ Việt Nam được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.
  • Đánh dấu cột mốc đầu tiên của một đoàn thể quần chúng phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai
  • Động viên lực lượng phụ nữ đoàn kết đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước.
  • Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, người phụ nữ được cầm lá phiếu bầu cử, tham gia các công tác chính quyền và xã hội
  • Phụ nữ Việt Nam được nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Nhà nước và các đoàn thể quần chúng.
  • Động viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khỏe, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.
  • Ghi nhận vai trò tích cực, đảm đang của phụ nữ với tấm lòng nhân hậu đã đóng góp nhiều công sức cho công cuộc giải phóng dân tộc và giành độc lập cho đất nước.
 

  • Ngày đăng: 07/10/2021
  • Bình luận: 0

Viết bình luận