Zalo

Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

04/12/2019

UBND tỉnh Quảng Nam số 3906/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 ban hành Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển (đợt 2 năm 2019). Trước đó, vào ngày 29 tháng 11 năm 2019, Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam có Thông báo số 297-TB/BTCTU tuyển dụng công chức năm 2019. 
 
Quảng Nam tuyển công chức
Quảng Nam tuyển công chức

  • Ngày đăng: 04/12/2019
  • Bình luận: 1

Viết bình luận