Zalo

Trang tin điện tử các bộ, ngành

21/12/2019

Điện hoa Quang Nam thống kê trang thông tin điện tử các bộ, ngành để người dân có thể truy cập khai thác thông tin và giao dịch khi cần

Bộ Công Thương
http://www.moit.gov.vn
Trang tin điện tử Bộ Công Thương
 
Bộ Khoa học và Công nghệ
http://www.most.gov.vn
Bạn có thể tìm hiểu các thông tin liên quan về công nghệ và môi trường từ trang web này như: tiêu chuẩn công nghệ môi trường, các văn bản pháp quy, tài liệu tham khảo,..
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
http://www.mpi.gov.vn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, về cơ chế chính sách quản lý kinh tế; quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước; giúp Chính phủ phối hợp, điều hành thực hiện các mục tiêu và cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo
http://www.moet.edu.vn
Website chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
https://www.mard.gov.vn/
Trang thông tin chính thức. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
 
Bộ tài nguyên và môi trường
http://www.monre.gov.vn
Trang tin tức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Bộ Ngoại giao
http://www.mofa.gov.vn
Là trang thông tin ngoại giao chính thức của chính phủ Việt Nam với quốc tế.
 
Bộ Tài chính
http://www.mof.gov.vn
Trang thông tin chính thức của Bộ Tài chính
 
Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch Việt Nam
http://www.mocst.gov.vn
Website của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Việt Nam
 
Bộ Y tế
http://www.moh.gov.vn
Trang web của Bộ Y tế: giới thiệu văn bản pháp quy trong ngành, tìm hiểu về Y học Cổ truyền, các số liệu thống kê y tế.
 
Bộ Thông Tin và Truyền Thông
http://www.mic.gov.vn
Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia.
 
Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
http://www.molisa.gov.vn
 
Cục xúc tiến Thương mại - Bộ thương mại
http://www.vietrade.gov.vn
Trang thông tin xúc tiến thương mại Việt nam
 
Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội
http://www.hapi.gov.vn
Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội
 
Sở Kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh
http://www.hcminvest.gov.vn , http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn
Sở Kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh
 
Sở Văn hoá và Thể thao Tp Hồ Chí Minh
http://www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn
Sở Văn hoá và Thể thao Tp Hồ Chí Minh
 
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn
Website xúc tiến thương mại TP. Hồ Chí Minh
 
Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh
http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn
Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh
 
Cục kiểm lâm Việt Nam
http://www.kiemlam.org.vn
Cục kiểm lâm Việt Nam
 
Cục Thú Y Việt Nam
http://www.cucthuy.gov.vn
Cục Thú Y Việt Nam
 
Cục thống kê Tp Hồ Chí Minh
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn
Cục thống kê Tp Hồ Chí Minh
 
Cục tần số
http://www.rfd.gov.vn
Đăng tải các thông tin liên quan trong lĩnh vực quản lý tần số

 


  • Ngày đăng: 21/12/2019
  • Bình luận: 0

Viết bình luận