Zalo

Vùng đất Nghi Lộc, Nghệ An

22/01/2021

Shop hoa thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc 0925928668, Nghệ An giới thiệu vắn tắt huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Nghi Lộc vùng đất “thang mộc”

Nghi Lộc nằm ở hạ lưu sông Lam và sông Cấm. Đây là một địa phương truyền thống văn hóa lâu đời của Nghệ An từ các tư liệu khảo cổ. Vùng đất Nghi Lộc là nơi khởi nghiệp của nhiều triều đại quân chủ. Vùng đất này là đất “thang mộc” của các dòng chúa Nguyễn và chúa Trịnh shop hoa tươi huyện nghi lộc
 
Địa giới hành chính và tên gọi huyện Nghi Lộc đã có nhiều thay đổi qua lịch sử hàng ngàn năm. Mốc quan trọng nhất là năm Kỷ Sửu (1469) khi vua Lê Thánh Tông định bản đồ cả nước xác định rõ huyện Chân Phúc thuộc phủ Đức Quang, thừa tuyên Nghệ An. Huyện Nghi Lộc ngày nay đã trải qua nhiều tên gọi như: Dương Thành, Dương Toại, Phố Dương, Tân Phúc, Nghi Chân, Chân Phúc, Chân Lộc và Nghi Lộc. Tên gọi Nghi Lộc được xác định có từ năm Giáp Ngọ đời vua Thành Thái (1894).
 
Shop hoa Nghi Lộc, Nghệ An

Vùng đất kiên trung Nghi Lộc

Nghi Lộc vinh dự tự hào đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn bờ cõi. Vùng đất này trở thành “phên dậu”, là tuyến phòng thủ, căn cứ địa … của nhiều danh tướng các triều đại: Lý, Trần, Lê  đến Nguyễn Huệ – Quang Trung. Phong trào Cần Vương đã chứng kiến nhiều nơi trên đất Nghi Lộc là nơi đứng chân của nghĩa quân các chí sĩ yêu nước … shop hoa thị trấn quán hành, nghi lộc
 
Vùng đất Nghi Lộc vừa là hậu phương vừa tiền tuyến, có các huyết mạch giao thông quan trọng phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa đến các chiến trường trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, vùng đất này có nhiều địa điểm được chọn làm căn cứ quân sự phục vụ chiến đấu và chiến đấu, phòng thủ … shop hoa quán hành, nghi lộc
 
Cùng với sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, nhân dân Nghi Lộc đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Hơn 13.000 thanh niên đã tham gia quân đội, chiến đấu ở các chiến trường, gần 2.000 dân công hỏa tuyến, 1.600 thanh niên xung phong phục vụ trên các mặt trận và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. Làng đóng tàu Trung Kiên (Nghi Thiết) đã đóng hàng trăm con “Tàu không số” vận chuyển hàng hóa, vũ khí trên Đường Hồ Chí Minh trên biển. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Nghi Lộc đã hiến dâng cho Tổ quốc hơn 4.682 liệt sĩ.

  • Ngày đăng: 22/01/2021
  • Bình luận: 0

Viết bình luận