Zalo

Ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam và Quốc tế Phụ nữ

10/10/2020

Hai ngày quan trọng của nữ giới là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Cả hai ngày nhằm ghi nhận những đóng góp của phụ nữ và khuyến khích sự phá triển của họ

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời. Trải qua lịch sử suốt 90 năm (từ 1930), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp. Hội đã vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa. Ngày 20/10 hằng năm được chọn là Ngày Phụ Nữ Việt Nam với những ý nghĩa to lớn:
 • Ghi nhận của đất nước với người phụ nữ Việt Nam được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.
 • Đánh dấu cột mốc đầu tiên của một đoàn thể quần chúng phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai
 • Động viên lực lượng phụ nữ đoàn kết đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước.
 • Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, người phụ nữ được cầm lá phiếu bầu cử, tham gia các công tác chính quyền và xã hội
 • Phụ nữ Việt Nam được nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Nhà nước và các đoàn thể quần chúng.
 • Động viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khỏe, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.
 • Ghi nhận vai trò tích cực, đảm đang của phụ nữ với tấm lòng nhân hậu đã đóng góp nhiều công sức cho công cuộc giải phóng dân tộc và giành độc lập cho đất nước.

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

110 năm kể từ năm 1910, Hội nghị Quốc tế Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa họp tại Copenhagen (Đan Mạch) đã thông qua quyết nghị chọn ngày 8/3 hàng năm làm Ngày Quốc tế Phụ nữ, phụ nữ trên khắp năm châu đã luôn đoàn kết đấu tranh đòi quyền bình đẳng. Phụ nữ quốc tế đã khẳng định những bước tiến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mang nhiều ý nghĩa quan trọng:
 • Ghi nhận sự đoàn kết trong cuộc đấu tranh của nữ công nhân trước sự chèn ép và áp bức giới chủ tư bản về lao động và việc làm thông qua giảm giờ làm việc, tăng lương
 • Phụ nữ thế giới đấu tranh chống lại việc sử dụng lao động trẻ em
 • Đấu tranh của phụ nữ vì kinh tế gia đình đảm bảo và đời sống tốt đẹp
 • Buộc chính quyền các nước tư bản công nhận quyền bầu cử của nữ giới
 • Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của phụ nữ lao động trên toàn thế giới đòi các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em
 • Cổ động tranh đấu cho nữ quyền trên toàn thế giới bảo vệ các quyền bình đẳng, chống áp bức bóc lột
 • Tôn vinh những thành tựu và sự cống hiến của phụ nữ cho nhân loại
 • Vì sự tiến bộ của phụ nữ toàn thế giới

 • Ngày đăng: 10/10/2020
 • Bình luận: 0

Viết bình luận