Zalo

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

19/12/2019

Hoạt động tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc mang đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Điện hoa Quang Nam giới thiệu một số nội dung liên quan đến lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thời gian tổ chức lễ tưởng niệm
Hoạt động tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ cấp Nhà nước vào dịp kỷ niệm: Tết Nguyên đán, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8) và cuối cùng là Ngày Quốc khánh (02/9).
Trước khi khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc, các kỳ họp Quốc hội. 
Lễ tưởng niệm thường xuyên. 
 
Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
 
Các đoàn đại biểu lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng;
Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an;
Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội;
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7;
Đoàn đại biểu Đoàn Ngoại giao và Trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám 19/8 và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9;
Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình.
Phân cấp các đoàn
Đoàn cấp A: Tổng thống, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Nhà Vua, Nữ hoàng.
Đoàn cấp A1: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận, Phó Tổng thống, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và tương đương.
Cấp A2: Các đoàn còn lại.
Tiếp nhận đăng ký tưởng niệm và tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa
Ban Tổ chức và Ban Đón tiếp có trách nhiệm tiếp nhận, cấp giấy hẹn, hướng dẫn các quy định cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Ngoài lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, các sinh hoạt chính trị, văn hóa thực hiện như quy định sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kích thước vòng hoa, băng vòng hoa
Vòng hoa viếng cấp Nhà nước cấp A có kích thước 1,2m x 1,6m. Băng vòng hoa có kích thước 0,25m x 1,6m. Vòng hoa cấp A1 có kích thước 1m x 1,4m. Băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,4m. Vòng hoa cấp A2 có kích thước 0,8m x 1,m. Băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,2m.
 
Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ
 
Nội dung băng vòng hoa
Đối với các đoàn trong nước: Băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng, nội dung ghi trên băng vòng hoa bằng tiếng Việt: “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ” và dòng chữ nhỏ phía dưới ghi tên đoàn tưởng niệm.
Đối với các đoàn khách quốc tế: Nếu không có yêu cầu riêng, băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng, nội dung ghi trên băng vòng hoa bằng tiếng Việt: “KÍNH VIẾNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ” hoặc bằng tiếng Anh: “HOMAGE TO THE HEROIC MARTYRS” và dòng chữ nhỏ phía dưới ghi tên đoàn tưởng niệm.
Những ngày lễ, nếu không có đoàn đăng ký đặt vòng hoa, Văn phòng Ban Quản lý Lăng hiệp đồng với Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình làm hai vòng hoa đặt hai bên trước Đài tưởng niệm. Băng vòng hoa ghi nội dung “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ”. Đoàn 275 kiểm tra an ninh và khiêng vòng hoa đặt vào vị trí quy định vào giờ tổ chức lễ tưởng niệm.

  • Ngày đăng: 19/12/2019
  • Bình luận: 0

Viết bình luận