Zalo

Vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/12/2019

Quy định Lễ viếng và Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn rõ ràng. Vòng hoa tại lễ được phân cấp theo các đoàn viếng.

Điện hoa Quang Nam trân trọng giới thiệu một số quy định về vòng hoa trong Lễ viếng và Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng Chủ tịch.

Số lượng vòng hoa tiếp nhận

Ban Tổ chức thuộc Trung đoàn 375 và Ban Đón tiếp thuộc Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch tiếp nhận đăng ký, cấp giấy hẹn và hướng dẫn đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Số lượng tiếp nhận đăng ký không quá 14 vòng hoa đối với ngày tổ chức lễ viếng thường xuyên. Tiếp nhận đăng ký không quá 10 vòng hoa vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Tiếp nhận đăng ký không quá 5 vòng hoa đối với các ngày tổ chức lễ viếng cấp Nhà nước.
 
Vòng hoa viếng

Kích thước vòng hoa, băng vòng hoa

Đoàn cấp A là Nhà Vua, Nữ hoàngTổng thống, Chủ tịch Nước và Thủ tướng. Vòng hoa cấp Nhà nước cấp A có kích thước 1,2m x 1,6m. Băng vòng hoa có kích thước 0,25m x 1,6m.
 
Đoàn cấp A1 là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận, Phó Chủ tịch Nước, Phó Tổng thống, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và tương đương. Vòng hoa cấp A1 có kích thước 1m x 1,4m. Băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,4m.
 
Đoàn cấp A2 được áp dụng cho các đoàn còn lại. Vòng hoa cấp A2 có kích thước 0,8m x 1,m. Băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,2m.
 
Vòng hoa viếng

Nội dung băng vòng hoa

Đoàn khách quốc tế: Băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng. Băng vòng hoa có nội dung bằng tiếng Việt là: “KÍNH VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”. Nội dung bằng tiếng Anh ghi trên băng vòng hoa: “HOMAGE TO PRESIDENT HO CHI MINH” và tên đoàn viếng, tưởng niệm được ghi ở dòng chữ nhỏ phía dưới.
 
Đoàn trong nước: Băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng. Băng vòng hoa có nội dung ghi bằng tiếng Việt là: “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI” và dòng chữ nhỏ ở phía dưới ghi tên đoàn viếng, tưởng niệm.
 
Vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vị trí đặt vòng hoa đón đoàn

Vòng hoa được đặt trên dải bê tông thứ 5 đường Hùng Vương. Vị trí này cách đường vào cửa chính Lăng 40 mét áp dụng đoàn cấp Nhà nước và đoàn cấp A. Đối với đoàn cấp A1: Vòng hoa được đặt trên dải bê tông thứ 5 đường Hùng Vương, chính giữa trước cửa Lăng. Cuối cùng, đoàn cấp A2: Vòng hoa được đặt trên thềm sỏi chính giữa trước cửa Lăng.

Vòng hoa viếng lăng Bác


  • Ngày đăng: 18/12/2019
  • Bình luận: 0

Viết bình luận