Zalo

Vòng hoa viếng tang cán bộ, công chức, viên chức

20/12/2019

Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012. Vòng hoa viếng lễ tang phù hợp với đám tang của họ.

Đám tang của cán bộ, công chức, viên chức được quy định thành 4 cấp khác nhau. Vòng hoa viếng lễ tang theo đó cũng có những đặc điểm khác nhau. Điện hoa Quang Nam giới thiệu vòng hoa viếng tang lễ của cán bộ, công chức, viên chức.

Vòng hoa viếng quốc tang

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đang giữ hoặc thôi giữ chức vụ được tổ chức quốc tang sau khi từ trần.
 
Sáu (06) vòng hoa được Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị. Vòng hoa viếng có băng vải đỏ chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình. Sau khi các đoàn viếng xong, vòng hoa tang lễ được đặt cố định hai bên bàn thờ.
 
Ba mươi (30) vòng hoa luân chuyển được Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị. Thông báo tin buồn có nội dung: Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen. Kích thước băng vải đen 1,2m x 0,2m. Nội dung băng vải đen ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”. Phía dưới dòng chữ “Kính viếng” có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa.
 
Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vòng hoa viếng lễ tang cấp nhà nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân và Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân là cán bộ hoạt động cách mạng trước Tháng 8 năm 1945 đang giữ hoặc thôi giữ chức vụ sau khi từ trần được tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước.
 
Sáu (06) vòng hoa được Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị. Vòng hoa tang lễ có băng vải đỏ chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình. Sau khi các đoàn viếng xong, vòng hoa được đặt cố định hai bên bàn thờ.
 
Hai mươi lăm (25) vòng hoa luân chuyển được Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị. Trong thông báo tin buồn có ghi nội dung: các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang theo băng vải đen. Băng vải đen có kích thước 1,2m x 0,2m. Nội dung ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”, dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

Vòng hoa viếng lễ tang cấp cao

Cán bộ, công chức đương chức hoặc thôi giữ chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý, cán bộ lão thành cách mạng hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên, Các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên, các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức Lễ tang Cấp cao.
 
Hai vòng hoa tang lễ được Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị. Vòng hoa lễ tang có băng đen chữ trắng của cơ quan chủ quản và gia đình đặt cố định hai bên bàn thờ.
 
Mười lăm (15) vòng hoa đám tang luân chuyển được Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị. Trong thông báo tin buồn có ghi nội dung: Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen; kích thước băng vải đen 1,2 m x 0,2 m với dòng chữ trắng “Kính viếng”, phía dưới dòng chữ này có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa viếng do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

Vòng hoa viếng lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

Trừ các chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
 
Hai vòng hoa tang lễ của cơ quan chủ quản và gia đình đặt cố định hai bên bàn thờ được Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.
 
Năm (05) vòng hoa đám tang luân chuyển được Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị. Nội dung trong thông báo tin buồn có ghi: Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, kích thước băng vải đen 1,2 m x 0,2 m, với dòng chữ trắng “Kính viếng” dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

  • Ngày đăng: 20/12/2019
  • Bình luận: 0

Viết bình luận